Cenník normohodín

Hodinové sadzby servisných prác platné od 1. 8. 2013 v servise Renault Kestler. 

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanické a elektrikárske práce RENAULT 31,66 € 38,00 €
klampiarske práce 35,00 € 42,00 €
lakovnícke práce 35,00 € 42,00 €
Servis 5+ a DACIA    
mechanické práce Servis 5+ a DACIA 25,33 € 30,40 €

sadzba DPH 20%

Predáváme vozidlá značiek
Renault Helios Dacia Helios