Vážený návštevník,

Od 1.3.2019 prevzal aktivity dealerstva Renault a Dacia od spol. Kestler nový koncesionár Renault Retail Group SK s.r.o. na Panónskej ceste 5 v Bratislave. Navštívte našu stranánku na tejto adrese: 
www.renault-retail-group.sk

 

Spoločnosť KESTLER Co, spol. s r. o., Krajinská cesta 12, Bratislava naďalej pokračuje v svojej činnosti.
Navštívte našu stránku na adrese: renault.kestler.sk