Vážený návštevník,

od 1.3.2019 prevzal aktivity dealerstva Renault a Dacia od spol. Kestler nový koncesionár Renault Retail Group SK s.r.o.
Panónska cesta 5, 851 04 Bratislava

Navštívte našu stránku na tejto adrese: www.renault-retail-group.sk


Spoločnosť KESTLER Co, spol. s r. o., naďalej pokračuje v svojej činnosti.
Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava

Navštívte našu stránku na adrese: renault.kestler.sk